Què és l’assetjament escolar?

Tota forma de maltractament físic, verbal o psicològic que es produïx entre escolars reiteradament al llarg del temps.

Andrea app. Aplicación contra el acoso para centros educativos

Parlem d’assetjament escolar
quan:

Andrea app. Aplicación contra el acoso para centros educativos
És sistemàtic

La dinàmica de l’assetjament és sistemàtica i ocorre entre iguals de manera persistent, implica una repetició contínua de les agressions físiques i psicològiques.

Andrea app. Aplicación contra el acoso para centros educativos
És intencional

És intencional i planificat, d’un/a o diversos/es companys/es cap a un altre/a amb l’objectiu de causar dolor i sofriment de forma sistemàtica al llarg del temps.

Andrea app. Aplicación contra el acoso para centros educativos
És desigual

Existix una relació desigual o desequilibri de poder: la víctima es percep vulnerable, desprotegida i sense els recursos de l’agressor o de l’agressora.

Andrea app. Aplicación contra el acoso para centros educativos

Assetjament físic

Implica violència contra la integritat física de les persones. Es manifiesta amb les següents accions: colpejar, espentar, llançar coses, arrabassar, trencar o amagar les pertinences d’algú, fer burles o gestos de menyspreu.

Assetjament psicològic

La violència psicològica engloba la violència verbal (insults i coaccions) i la violència social (exclusió social, racisme, bloqueig social i manipulació, amenaces i extorsions). És el tipus d’assetjament majoritari, el que més perdura en el temps i el que pot deixar les majors seqüeles.

Andrea app. Aplicación contra el acoso para centros educativos
Tots els tipus o formes d’assetjament
tenen un component psicològic

L’assetjament verbal inclou els insults, les burles i les mofes, els missatges amenaçants i les humiliacions. Estos insults verbals no deixen marques físiques, però la seua naturalesa feridora impacta negativament en l’autoestima i l’autoconcepte de la víctima, i danya la manera de veure’s a ella mateixa i als altres.

Dins d’este tipus d’assetjament podem englobar actituds que són relativament acceptades com ara posar malnoms, prendre el pèl, amenaçar, fer burles, parlar mal dels altres, insultar, menysprear, provocar, atemorir.

Assetjament sexual. Comportaments, verbals o físics, de naturalesa sexual que tinguen el propòsit o produïsquen l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

Molestar, fer tocaments sense consentiment, fer burles sobre el cos, la intimitat o l’orientació sexual d’una altra persona.

Excloure algú per raó de raça, origen, rendiment acadèmic, classe social, trets o físic. Esta exclusió es pot donar a través de les següents accions: difondre rumors, aïllar, ignorar, humiliar, extorsionar, etc.

Mitjançant estes conductes es pot aïllar la persona del grup, per exemple, no deixant-la participar en jocs, marginant-la, ignorant-la

Andrea app. Aplicación contra el acoso para centros educativos

Ciberassetjament

Consistix en assetjar companyes o companys a través de diversos mitjans tecnològics, utilitzant qualsevol de les següents formes d’agressió:

Rebre, a través de suports mòbils o virtuals, agressions (amenaces, insults, ridiculitzacions, extorsions, robatoris de contrasenyes, suplantacions d’identitat, buit social, etc.) amb missatges de text o veu, imatges fixes o gravades, etc., amb la finalitat de soscavar la seua autoestima i dignitat personal, provocant victimització psicològica, estrés emocional i rebuig social.