Actua contra l'assetjament escolar

Andrea és una aplicació mòbil que t’acompanya tothora i t’ajuda a reconéixer i alertar de forma anònima sobre casos d’assetjament escolar o ciberassetjament.

Comença ara
Andrea App. Actúa contra el acoso escolar
Andrea app. Aplicación contra el acoso para centros educativos

Conéixer i combatre l’assetjament

Andrea oferix a institucions educatives, famílies i alumnat una aplicació mòbil i una plataforma educativa per a identificar i reportar casos d’assetjament escolar i ciberassetjament 

T’ajuda a detectar i detindre l’assetjament

Conéixer l’assetjament escolar és fonamental per a saber com actuar. Un report anònim és la solució per a casos que puguen estar ocults i per a convertir en testimonis actius persones que vullguen informar però no tinguen les ferramentes adequades.

Andrea App. Actúa contra el acoso escolar
Andrea App. Actúa contra el acoso escolar

Reports anònims contra l’assetjament

Andrea et permet enviar reports d’assetjament de forma anònima que seran rebuts pels professionals del centre i, a més a més, obrir un xat que serà atés de forma directa.

Andrea App. Actúa contra el acoso escolar

Com contractar Andrea?

Coneix els beneficis d’Andrea app per al teu centre educatiu, el seu funcionament i com contractar la nostra ferramenta.

Contacta ara
Andrea App. Actúa contra el acoso escolar
Apoderament i educació

Conéixer l’assetjament escolar i el ciberassetjament és bàsic per a detectar-lo i actuar. Andrea t’oferix recursos i consells per a combatre’l.

Andrea App. Actúa contra el acoso escolar
Contacte amb professionals

El diagnòstic primerenc és fonamental per a impedir casos d’assetjament. Andrea proporciona un canal segur per a comunicar-te amb els professionals del teu centre.

Andrea App. Actúa contra el acoso escolar
Alertes i xat anònims

Andrea posa en contacte víctimes i testimonis amb professionals que activaran ràpidament els recursos d’intervenció i mediació.

Andrea en els mitjans